VIRKSOMHEDSYDELSER

Vores virksomhedsydelser har primært fokus på stress. Disse skræddersyes og tilpasses virksomhedens og medarbejdernes behov. Her er det  vigtigt at skabe et overblik over niveau og omfang og ved en evt sygemelding er det uhyre vigtigt at medarbejderen ikke bare sendes hjem og lades alene. Evt behandling, læring af metoder og redskaber og overblik er essentielle for det bedst mulige forløb.

Dette har afgørende betydning for hvor stor skaden bliver, varighed og arbejdsduelighed efterfølgende.

Alt efter behov kigger vi bla på følgende:

Forebyggende: mental massage og ro. Redskaber til at undgå at ryge i stressfælderne.

Når skaden er sket: overblik og plan for ophør af flest mulige udløsere samt iværksættelse af opbyggende tiltag. Tiden skal bruges bedst muligt for bedst mulige healing.

Tilbagevenden: vigtige redskaber og til tag der skal sikre trivsel og overskud samt forhinde nye alvorlige overbelastninger.

Al stresssbehandling hos os foregår med den ramte i centrum og skræddersyes herud fra.