EFT Tapping Aalborg

EFT Tapping Aalborg – Hvad er tankefeltterapi?

EFT Tapping Aalborg – Tankefeltterapi er en kombination af Østens viden om energibaner med Vestens samtaleterapi. Alt i alt består behandlingen i at energibanerne som man kender det fra akupunkturen og zoneterapien stimuleres med en let banken forskellige specifikke steder på kroppen, mens der fokuseres på klientens ubehag.

Det er uden brug af nåle og det er uden fysisk smerte.

Når de traditionelle terapiformer viser sig uden effekt

Desværre oplever mange at selv langvarige behandlingsforløb med traditionel terapi kan være uden eller med ringe virkning. Ofte er der skabt den nødvendige forståelse for problemet og årsagen hertil. Men da kroppen ofte gemmer på en ubevidst refleks i cellehukommelsen, aktiveres denne, når ubehaget vender tilbage. Derfor kræver det at tænke i følelse, tanke og krop som en helhed, når klienten behandles for fysiske og psykiske problematikker. Det er her EFT (Emotionel Friheds Teknik (Emotional Freedom Techniques)) og tankefeltterapi kommer ind i billedet.

Hos Concreto har vi arbejdet med EFT igennem flere år med stor succes. I stedet (da først uddannet i 2019):

Hos Concreto arbejder vi med EFT med meget stor succes, varigt og effektivt

Største delen af klienterne befinder sig i deres tænkehjerne (bevidstheden), derved tænker de at de via rationelle handlinger kan løse problemerne. Men i virkeligheden finder man ofte problemet/programmeringen i kropshjernen (det ubevidste), hvor man ikke har megen indflydelse uden at benytte redskaber som EFT og tankefeltterapi, der kan skabe forbindelsen mellem det følelsesmæssige og det fysiske. Via EFT og tankefeltterapi kan man hjælpe kroppens cellehukommelse på vej og på kort tid kan ubehaget forløses. Vi omprogrammerer simpelthen gammel indlæring.

Det fantastiske ved EFT er at man selv kan behandle sig selv samtidig med at man går til terapi. Det kræver, at tanker og følelser indstilles på problemets kerne og samtidig at banke blidt på energipunkterne.

Hos Concreto ligger du eller sidder du afslappet mens du nænsomt bliver tappet på 10 meridianpunkter. EFT har ofte samme gode effekt som hypnose. Behandlingen kombineres med coaching, hvor der tages udgangspunkt i nuet og fokus på det fremadrettet.

Under en behandling er det vigtigste, at klienten fokuserer på sit ubehag, mens meridianerne tappes nænsomt. Relativt hurtigt vil man opleve, at ubehaget vil forsvinde.

Kontakt Mie Nyborg Bendsen, Concreto, Vesterbro 34, 9000 Aalborg eller på Tlf.: 3030 2150 

homebars